پایگاه خبری تحلیلی دیار مشرق ۲۴

۱۴۰۲/۷/۲۷ - ساعت ۹:۲

سامانه مودیان بزرگترین پروژه و اولویت اصلی نظام مالیاتی/ تیم ویژه برای پیشبرد پروژه سامانه مودیان در ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور با بیان اینکه سامانه مودیان بزرگترین پروژه و اولویت اصلی نظام مالیاتی است، گفت: در راستای هم افزایی، پیگیری و پیشبرد سامانه مودیان، تیم ویژه در هریک از ادارات کل امور مالیاتی تشکیل شود.

دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در میزگرد تخصصی سامانه مودیان ضمن ابراز رضایت از وضعیت پیشبرد و سرعت قابل قبول اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: بحمدالله این طرح هم اکنون در ریل مناسبی قرار گرفته است و به لحاظ فنی و زیرساختی مشکلات و موانع خاصی وجود ندارد لیکن به منظور ارتقای آمادگی ادارات کل امور مالیاتی لازم است تیم ویژه ای جهت هم افزایی، پیگیری و پیشبرد امور سامانه مودیان و رفع مشکلات، ابهامات و دغدغه های موجود تعیین شود.

وی بر تجهیز همکاران مالیاتی به دانش و الزامات قانونی اجرای سامان مودیان تاکید کرد و گفت: نمایندگان تعیین شده پاسخگوی مشکلات، ابهامات و دغدغه های هم مودیان و  هم همکاران خواهند بود البته این امر به معنای این نخواهد که سایر اجزای سازمان با سامانه مودیان بیگانه شوند بلکه بایستی همه همکاران نسبت به ابعاد و جوانب آن اشراف داشته باشند. 

دکتر سبحانیان در ادامه خواستار ارایه گزارش دوره ای از میزان پیشرفت ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه مودیان به تفکیک ادارات امور مالیاتی شد و خاطرنشان کرد: ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور از طریق فرهنگ سازی و تعامل و گفتگو نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی اهتمام ویژه ای داشته باشند.

اخبار مرتبط