پایگاه خبری تحلیلی دیار مشرق ۲۴

۱۴۰۱/۹/۳۰ - ساعت ۱۲:۴۷

باغات زیتون در این استان به مرحله باردهی رسیدند.

درسال گذشته طرح توسعه باغات اراضی شیب دار استان اجرایی شد که در این باغات، زیتون کشت شده است.

باغات زیتون در خراسان شمالی به مرحله باردهی رسید.
محمد عفتی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: باغات زیتون در این استان به مرحله باردهی رسیدند.
از چند سال گذشته طرح هایی در قالب توسعه باغات در اراضی شیب دار استان اجرایی شد که یکی از گونه های کشت شده در این باغات، زیتون بوده است. اما از آنجاییکه درخت های زیتون سازگار در مناطق پرآب و پرباران است، باغات زیتون در این استان توسعه چندانی پیدا نکرد. خراسان شمالی یکی از استان هایی است که با چالش تامین آب در بخش کشاورزی مواجه است. باغات ایجاد شده زیتون در شهرستان مانه و سملقان بوده است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۶۳ هکتار باغ زیتون در این منطقه وجود دارد. میانگین تولید در هر هکتار از باغات این استان، ۵ تن در هکتار است. طی امسال ۸۰۰ تن زیتون از باغات این استان برداشت شده است.

اخبار مرتبط