پایگاه خبری تحلیلی دیار مشرق ۲۴

۱۴۰۲/۳/۲۴ - ساعت ۱۳:۶

دانشجویان متاهل را دریابید

احداث خوابگاه های دانشجویی برای دانشجویان متأهل یکی از ضروریاتی است که توجه به آن بایستی در اولویت دولت مردمی آیت الله رئیسی و وزارت علوم باشد.

به گزارش پایگاه خبری شرق۲۴ به نقل از سراج ۲۴،آقایان مسئول، دانشجویان متاهل را دریابید... *وزارت علوم در ١۶ استان خوابگاه متاهلی ندارد.

وزارت بهداشت در ١۴ استان، خوابگاه متاهلی ندارد.

دانشگاه فرهنگیان در کل کشور خوابگاه متاهلی ندارد.

تنها ١٨٠٠ واحد خوابگاه متاهلی، برای ٨٧ هزار دانشجوی متاهل در کشور وجود دارد!!*

 

 آیا ماده ۷ قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" موفق به حل این چالش بزرگ خواهد شد؟! این ماده بر احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه های متاهلی در دانشگاه های سراسر کشور تاکید دارد. 

نیما مرادی خبرنگار
اخبار مرتبط