پایگاه خبری تحلیلی دیار مشرق ۲۴

۱۴۰۲/۷/۲۲ - ساعت ۱۷:۲۹

مهم‌ترین برنامه ما بالا بردن سطح کیفیت رسیدگی در تمامی پرونده‌ها است.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، عملکرد این دادستانی را در باب پیشگیری از جرائم، مطلوب عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین برنامه ما بالا بردن سطح کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در تمامی منابع است.

سید محسن خوانساریان، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای اداری استان خوزستان و در جمع مدیران مالیاتی این استان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور  با تبیین سیاست‌های درست از بابت اطلاعاتی که در اختیار دارد می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل همکاران در قسمت رسیدگی و وصول باشد.

دادستان انتظامی مالیاتی با اشاره به تغییر رویکرد جذب نیروهای دادستانی در دوره جاری مدیریت دادستانی انتظامی مالیاتی اظهار داشت: با تمرکز بر به‌کارگیری همکاران دارای بضاعت کافی اطلاعاتی و تخصصی در دفاتر دادستانی و همچنین با تکیه بر تشخیص و رسیدگی‌های متقن، مستدل و مبتنی بر شواهد و قرائن سعی کردیم تا جای ممکن از تشخیص پیش برآوردی و بدون پشتوانه جلوگیری کرده و ضمن کاهش اطاله رسیدگی، فرآیند دادرسی را سهولت بخشیم.                  

خوانساریان با اشاره به حرکت نظام مالیاتی به سمت حاکمیت داده تصریح کرد: در بحث داده‌ها توجه به این موضوع اساسی ضروری است که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر در دوره گذار از نظام سنتی به نظام مدرن و داده محور است و برای رسیدن به هدف اخذ مالیات هوشمند، چالش‌های خود را در پیش رو دارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در مقایسه با سازمان‌هایی مثل سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد که برای تأمین اطلاعات و داده‌های خود استقلال دارند و مشکلی از بابت تأمین داده‌های موردنیاز خود ندارند، در زمینه تأمین داده‌ها و اطلاعات وابسته به سایر سازمان‌ها و ارگان‌هاست که برای دریافت اطلاعات از آنان بعضاً با مقاومت از سوی برخی از این سازمان‌ها و یا دریافت اطلاعات ناقص مواجه است.

اخبار مرتبط