پایگاه خبری تحلیلی دیار مشرق ۲۴

تمامی مطالب مرتبط با تگ زیر برای شما نمایش داده شد

لایحه بودجه 1403

آخرین اخبار
توجه دولت به توسعه زیرساخت های سایبری کشوردر لایحه بودجه 1403 ستودنی است
در حاشیه مباحث لایحه بودجه و مجلس

توجه دولت به توسعه زیرساخت های سایبری کشوردر لایحه بودجه 1403 ستودنی است

توجه دولت به توسعه زیرساخت های سایبری کشوردر لایحه بودجه 1403 ستودنی است

۱۴۰۲/۹/۲۵ - ساعت ۱۰:۵۴
نقش حمایتگرانه دولت برای کسب و کارهای مبتنی بر فضای سایبر در لایحه بودجه 1403

نقش حمایتگرانه دولت برای کسب و کارهای مبتنی بر فضای سایبر در لایحه بودجه 1403

نقش حمایتگرانه دولت برای کسب و کارهای مبتنی بر فضای سایبر در لایحه بودجه 1403

۱۴۰۲/۹/۲۴ - ساعت ۱۲:۵۴
لایحه بودجه 1403 ، انعکاس توجه دولت به شفافیت با ابزار فناوری اطلاعات

لایحه بودجه 1403 ، انعکاس توجه دولت به شفافیت با ابزار فناوری اطلاعات

لایحه بودجه 1403 ، انعکاس توجه دولت به شفافیت با ابزار فناوری اطلاعات

۱۴۰۲/۹/۲۳ - ساعت ۱۲:۵۳