پایگاه خبری تحلیلی دیار مشرق ۲۴

تمامی مطالب مرتبط با تگ زیر برای شما نمایش داده شد

نوروزی

آخرین اخبار
کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

به گزارش پایگاه خبری دیار مشرق ۲۴، سرهنگ غلامی جانشين فرمانده انتظامی استان به ارائه آماری از ورود و خروج مسافر و سوانح نوروزی ( از ۲۴ اسفند تاکنون) در …

۱۴۰۳/۱/۱۳ - ساعت ۲۳:۱۶
کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

به گزارش پایگاه خبری دیار مشرق ۲۴، سرهنگ غلامی جانشين فرمانده انتظامی استان به ارائه آماری از ورود و خروج مسافر و سوانح نوروزی ( از ۲۴ اسفند تاکنون) در …

۱۴۰۳/۱/۱۳ - ساعت ۲۳:۱۶
کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

به گزارش پایگاه خبری دیار مشرق ۲۴، سرهنگ غلامی جانشين فرمانده انتظامی استان به ارائه آماری از ورود و خروج مسافر و سوانح نوروزی ( از ۲۴ اسفند تاکنون) در …

۱۴۰۳/۱/۱۳ - ساعت ۲۳:۱۵
کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

به گزارش پایگاه خبری دیار مشرق ۲۴، سرهنگ غلامی جانشين فرمانده انتظامی استان به ارائه آماری از ورود و خروج مسافر و سوانح نوروزی ( از ۲۴ اسفند تاکنون) در …

۱۴۰۳/۱/۱۳ - ساعت ۲۳:۱۵
کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

کاهش ۳۰ درصدی مجروحان و متوفیان سوانح نوروزی خراسان شمالی

به گزارش پایگاه خبری دیار مشرق ۲۴، سرهنگ غلامی جانشين فرمانده انتظامی استان به ارائه آماری از ورود و خروج مسافر و سوانح نوروزی ( از ۲۴ اسفند تاکنون) در …

۱۴۰۳/۱/۱۲ - ساعت ۱۱:۱۲